Hva kan Asker takstfirma gjøre for deg ?

 • Verditakst

 

 • Tomtetakst

 

 • Forhåndstakst

 

 • Skadetaksering

 

 • Verdivurdering

 

 • Bygningskontroll

 

 • Trykktest

 

 • Termografering

 

 • Byggoppfølging

 

 • Byggeledelse

 

 • Overtakelsesforretning
Steinar Brovoll | Org.nr: 989 041 592  | Tlf.: 917 36 555 | steinar@atakstfirma.no