Hva kan vi gjøre for deg ?

 • Verditakst
 • Tomtetakst
 • Forhåndstakst
 • Skadetaksering
 • Verdivurdering
 • Bygningskontroll
 • Trykktest
 • Termografering
 • Uavhengig kontroll
 • Tilstandsrapport.
 • Byggoppfølging
 • Byggeledelse
 • Overtakelsesforretning